KunststofenRubber.nl

Wisselingen in directie en bestuur van NRK en NRK Verpakkingen

24 augustus 2017 om 10:36 uur - DEN HAAG

Per 1 oktober wordt Jur Zandbergen algemeen directeur van NRK en van NRK Verpakkingen. En per 1 januari 2018 neemt Jac. Gofers de voorzittershamer van de Federatie NRK over van Joan Hanegraaf.


Per 1 oktober 2017 treedt Jur Zandbergen aan als algemeen directeur van NRK en van NRK Verpakkingen en treedt de huidige algemeen directeur John Voetman terug. Tegelijkertijd gaat Aafko Schanssema, de huidige directeur van NRK Verpakkingen, met pensioen. Jur Zandbergen is nu benoemd als algemeen directeur van beide verenigingen om zo de synergie verder te versterken.
Joan Hanegraaf zal per 1 januari 2018 terugtreden als bestuursvoorzitter van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en vicevoorzitter Jac. Gofers neemt per 1 januari 2018 de rol van voorzitter op zich, waarna hij zich voor de algemene ledenvergadering in april 2018 officieel kandidaat stelt voor het voorzitterschap.  

 

Niet dezelfde voorzitter en directeur 


Om de combinatie van de twee directiefuncties van Jur Zandbergen van zowel Federatie NRK als NRK Verpakkingen mogelijk te maken, legt Joan Hanegraaf, die ook voorzitter NRK Verpakkingen is, na bijna acht jaar de federatievoorzittershamer neer. "Samen met het bestuur ben ik van mening dat beide verenigingen niet dezelfde voorzitter en dezelfde directeur kunnen hebben", aldus Hanegraaf. Behalve dat hij voorzitter van NRK Verpakkingen blijft,  blijft hij als bestuurslid betrokken bij Federatie NRK.
Jac. Gofers is in het dagelijks leven directeur van Promolding en de huidige NRK-vicevoorzitter. Hij ziet het als zijn verantwoordelijkheid om het stokje van Hanegraaf over te nemen. "Ik wil NRK-vakcollega's verbinden en de belangrijke thema's ondernemerschap, vakmanschap en vernieuwing in een maatschappelijke context voor onze branche verder vormgeven", aldus  Gofers. De NRK-ledenvergadering moet in het voorjaar van 2018 formeel over de benoeming besluiten.

 

Directiewisseling per 1 oktober

 

De nieuwe algemeen directeur Jur Zandbergen was tot voor kort verantwoordelijk voor het bedrijf Veolia Polymers. Als ondernemer heeft hij ruime ervaring in diverse sectoren. Komende jaren geeft hij mede sturing aan het initiatief Rethink. Erik de Ruijter blijft naast Zandbergen binnen de NRK-directie verantwoordelijk voor beleid en advies.

Goede afstemming

 

De rubber- en kunststofindustrie onderscheidt vier marktsegmenten, namelijk verpakkingen, bouw, B2B/automotive en consumentenproducten. Een goede afstemming tussen de generieke en specifieke activiteiten is essentieel voor de samenhang van beleid, aldus NRK. ‘Het feit dat Jur Zandbergen de functie van algemeen directeur voor beide verenigingen combineert, komt de gewenste synergie ten goede. ‘

 

Federatie NRK

 

De NRK behartigt de belangen van de rubber- en kunststofindustrie (omzet  12,5 miljard euro, 95 procent mkb, werkgelegenheid vijftig duizend). De bedrijven leveren een grote variatie aan modules en (eind)producten voor toepassingen in de industrie, handel, bouwnijverheid, verpakkingsindustrie en gebruik door consumenten. De (indirecte en directe) export bedraagt ruim 65 procent en groeit de laatste jaren gemiddeld met drie procent. Bij de NRK zijn ongeveer vierhonderd bedrijven aangesloten geclusterd in negentien brancheverenigingen. Met het Initiatief ‘Rethink. Een nieuwe kijk op rubber en kunststof' geeft de NRK prioriteit aan mvo, de dialoog met stakeholders en een gezond klimaat voor de ledenbedrijven.

NRK Verpakkingen treedt op als belangenbehartiger en woordvoeder van de Nederlandse kunststofverpakkingsindustrie. NRK Verpakkingen zet vitale functies van kunststofverpakkingen op de agenda, zoals voedselveiligheid en milieuprestaties. Kennis van de (globaliserende) industrietak en verpakkingsontwikkelingen is daarbij cruciaal.

 

Focus op ...

Agenda

30 mei 2018, Koningshof Veldhoven

Materials 2018

Vakbeurs en congres over de rol van materialen in het succes van een product.

5 juni 2018, A2 Forum Management Rheda-Wiedenbrück

KUTENO Kunststofftechnik Nord

Kunststofbeurs voor Noord-Duitsland in Rheda-Wiedenbrück nabij Bielefeld.

Meer agendapunten »