KunststofenRubber.nl

Freek van Eijk benoemd tot directeur Holland Circular Hotspot

04 juni 2018 om 10:48 uur - HOOFDDORP

Per 1 juni 2018 is Freek van Eijk benoemd tot directeur van de (private) Stichting Holland Circular Hotspot. Van Eijk blijft ook directeur van zijn consultantbureau Acceleratio.


De stichting HCH komt voort uit een publiek-privaat initiatief dat bij de aanbieding van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 is aangekondigd. Van Eijk zal zich met het HCH-team hardmaken voor het creëren en het versterken van export- en investeringskansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van circulaire economie (CE) en het realiseren van internationale uitwisseling van kennis en innovatie. Dit doet de stichting in samenwerking met de Rijksoverheid en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiermee kan Nederlandse kennis en expertise worden ingezet voor implementatie van de circulaire economie in internationaal verband en voor de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. HCH zal de internationale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden versterken en nodigt partijen met een vergelijkbare ambitie uit vooral samen op te trekken.

 

Aanjager

 

Bovendien zal HCH de internationale zichtbaarheid van Nederlandse kennis en initiatieven op het gebied van circulaire economie vergroten, helpen om het bestaande instrumentarium voor handel en innovatie toegankelijker te maken voor circulaire koplopers en optreden als het CE-loket voor buitenlandse partijen. Jacqueline Cramer is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Holland Circular Hotspot. "Ik ben verheugd met de benoeming van Freek van Eijk. Hij is een aanjager van de circulaire economie en een verbinder van het eerste uur. Hij brengt veel kennis en een groot netwerk in."
Als directeur van Acceleratio was Van Eijk de initiatiefnemer van de eerste Internationale Green Deal ‘The North Sea Resources Roundabout' en mede-initiator van NederlandCirculair! Ook ondersteunde hij Unido bij het opzetten van een CE-strategie. Daarvoor was hij onder meer directeur strategie en PA bij Suez en bestuurslid bij de Vereniging Afvalbedrijven en de Stichting Maatschappij en Onderneming.

 

Mooiste voorbeelden

 

Holland Circular Hotspot en zijn partners delen de mooiste voorbeelden en hardst geleerde lessen met de rest van de wereld tijdens de Holland Circular Economy Week van 11-14 juni. Het is een vierdaags internationaal programma voor delegaties van over de hele wereld. Het programma richt zich op de thema's agrofood & biomassa, textiel, bouw, kunststof, elektronica en water & afvalmanagement. Er worden 170 buitenlandse gasten verwacht uit meer dan tien landen. Het hoogtepunt van de week is het congres op 12 juni in de Fokkerterminal in Den Haag met topsprekers over circulaire economie dat plaats biedt aan vierhonderd personen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven houdt een keynote speech en ook Thomas Rau en Jan Peter Balkenende zijn vastgelegd als sprekers. Op woensdag 13 juni worden er rond de zes thema's bedrijfsbezoeken gehouden. Donderdag 14 juni is voor matchmaking gereserveerd bij het LEF-centrum, RWS Utrecht.

 

https://hollandcircularhotspot.nl

http://www.hcew.nl

 

Focus op ...

Agenda

28 mei 2019, World Hotel Wings Rotterdam

Waste2Materials

Eerste editie van congres over afvalplasticprobleem met 150 directeuren en managers.

6 juni 2019, Mikrocentrum Veldhoven

GOM Knowledge Day Veldhoven

GOM zet internationale standaarden in optische 3D-metrologie en op de Plastic Knowledge Day 2019 brengt...

25 juni 2019, IKV - RWTH Aachen University

Verwerken organische en silicone rubbers

Tweejaarlijkse conferentie van het Duitse instituut voor kunststofverwerking IKV

Meer agendapunten »