KunststofenRubber.nl

Impact-analyse Berenschot voor Green PAC

19 juli 2018 om 13:59 uur - EMMEN / ZWOLLE

Green PAC heeft een impact-analyse laten maken door adviesbureau Berenschot. Hieruit blijkt dat in de afgelopen vijf jaar tien miljoen euro omzet is gecreëerd met nieuwe werkgelegenheid binnen de iLab bedrijven. Het betreft ook een stijging van 213 fte directe werkgelegenheid en nog eens 239 fte indirecte, zo meldt Green PAC.


Als hotspot voor chemische innovatie in Noordoost-Nederland met een focus op biobased en circulaire materialen, heeft Green PAC, dat een initiatief is van de hogescholen Windesheim en NHL Stenden, in vijf jaar tijd ruim zeventig mkb'ers bij projecten betrokken.

 

Hotspot voor chemische ontwikkeling

 

De regio Noordoost-Nederland heeft van oudsher een sterke maakindustrie met nadruk op kunststoffen. Directeur Rob Voncken: "Wat we zien sinds de oprichting van Green PAC is dat we bijdragen aan het regionaal innovatievermogen. En dat draagt bij aan meer werkgelegenheid, een gunstiger vestigingsklimaat, nieuwe producten en samenwerking."  En ook Den Haag vindt dat belangrijk. Bij de oprichting kreeg Green PAC de officiële labels van Center of Expertise, iLab en COCI. "Juist die labels maken Green PAC een sterk initiatief", aldus Voncken. Dat vindt ook iLab-business developer Bastian Coes. "Met het iLab-label binnen Green PAC maken we innovatie mogelijk voor startende ondernemers. We bieden inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van een onderneming, hebben testlocaties en r&d-faciliteiten die ze kunnen gebruiken én bieden geschikte bedrijfsruimte. En dat alles tegen zeer gunstige voorwaarden. Met dit pakket maken we de drempel zo laag mogelijk voor startende ondernemers om aan de slag te gaan in de chemie met de nadruk op kunststoffen."  

 

Investeren in kennis en Human Capital

 

Dat Green PAC succesvol is, blijkt wel uit het aantal onderzoeksprojecten en het aantal gestarte iLab-ondernemers. Coes: "In de periode dat we bestaan, nu vijf jaar, hebben we ruim 35 ondernemers begeleid. Het zit hem in de formule die we gebruiken. We zetten de ondernemer centraal en niet het product dat hij of zij wil maken. Bovendien kunnen we specifieke vragen neerleggen bij de kunststof lectoraten van Windesheim en NHL Stenden met als extra voordeel dat kennis wordt gedeeld met het bedrijfsleven en er visa versa nieuwe inzichten terugvloeien in het onderwijs. Die werkwijze kan ervoor zorgen dat een ondernemer bij ons binnenkomt met een idee voor een bepaald product, maar er gaande weg achter komt dat dat product iets heel anders moet worden. En juist die aanpak maakt dat we daadwerkelijk investeren in Human Capital, met als gevolg dat het aantal succesvolle start-ups hoger ligt dan gemiddeld."

 

Fietspad tot bureauoplossing

 

Green PAC is vraaggestuurd. Voncken: "Het bestaansrecht van Green PAC vindt zijn basis in actuele vraagstukken vanuit het bedrijfsleven. Daar is ons businessmodel op gestoeld. Enerzijds werken we met het iLab op basis van de behoeften en vragen vanuit startende ondernemers. Anderzijds werken we met de kunststoflectoraten van Windesheim en NHL Stenden aan verschillende onderzoeksprojecten op basis van actuele vragen uit het bedrijfsleven."

Deze onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door een consortium van bedrijven (vaak mkb) en partners. Het gaat om projecten waarin nieuwe technieken en innovatie een belangrijke rol spelen in combinatie met duurzaamheid en/of biobased en circulaire oplossingen. Zo heeft Green PAC bijvoorbeeld meegewerkt aan een project om fietspaden te maken van biocomposiet met een lagere CO2 voetprint dan de traditionele fietspaden. Maar ook aan een bureauoplossing die circulair te verwerken is en bijdraagt aan een duurzamere en schonere manier van produceren. Kortom,  projecten die impact hebben op de veranderende economie en die bijdragen aan het verstevigen van de concurrentiepositie van de bedrijven en partners die in deze projecten meewerken.  

 

 

Focus op ...

Agenda

12 maart 2019, Paris-Nord Villepinte

JEC World 2019

Leidende internationale composietenbeurs

12 maart 2019, Ahoy Rotterdam

MaterialDistrict Rotterdam 2019

MaterialDistrict is ‘s werelds leidende matchmakingplatform op het gebied van innovatieve materialen.

13 maart 2019, Koningshof Veldhoven

RapidPro 2019

RapidPro. Define. Design. Produce.

Meer agendapunten »