KunststofenRubber.nl

GBN-AGR: Artificial Grass Recycling gaat kunstgras circulair verwerken

04 juni 2019 om 11:55 uur - UTRECHT

Kunstgrasrecycling gaat plaatsvinden in het Westelijk Havengebied in Amsterdam vanaf het voorjaar van 2020. Tot die tijd neemt GBN-AGR al end-of-life-kunstgras in en slaat het tijdelijk op in Hoorn

De GBN Groep kondigt de oprichting aan van GBN Artificial Grass Recycling (AGR). Dit nieuwe bedrijf opent in het voorjaar van 2020 de eerste circulaire verwerkingsfabriek voor end-of-life-kunstgras in Nederland.


GBN-AGR biedt een duurzame oplossing voor dit maatschappelijke probleem met de inname en verwerking van oud kunstgras. De beoogde locatie ligt in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Behalve GBN Groep zijn diverse ketenpartners bij de oprichting van GBN-AGR betrokken.

 

Geen opties  

Momenteel bestaan in Nederland geen partijen die oud kunstgras schoon, veilig en duurzaam kunnen innemen en recyclen. ‘Hierdoor hebben gemeenten, sportverenigingen en andere organisaties geen opties om oud kunstgras op een verantwoorde wijze af te voeren, met grote kunstgrasbergen op diverse ongeschikte locaties in Nederland tot gevolg', zo meldt het bedrijf.  Het nieuw opgerichte GBN-AGR presenteert nu een concrete oplossing: op korte termijn komt in Amsterdam een verwerkingsfaciliteit waar oud kunstgras wordt verwerkt tot nieuwe, hoogwaardige circulaire grondstoffen.  De fabriek biedt straks voldoende capaciteit voor zowel het huidige als het toekomstig marktvolume. ‘Om een verdere opstapeling van de Nederlandse kunstgrasberg een halt toe te roepen, neemt GBN-AGR nu al oud kunstgras in en slaat dit op op een tijdelijke locatie in Hoorn, uiteraard onder de garantie en zekerheid van duurzame en verantwoorde opslag en verwerking'.

 

Uniek in z'n soort

Deze oplossing is uniek in z'n soort en is zowel economisch als qua milieu-impact duurzaam van karakter. GBN-AGR is door de GBN Groep opgericht samen met de ketenpartners Antea Sport, Edel Grass, Ten Cate Grass Group met zijn dochterbedrijven Greenfields en CSC Sport, Sports & Leisure Group en Domo Sport Grass. Het is een initiatief voor en door de branche dat voortkomt uit een samenwerking tussen een aantal partijen die begin 2019 de alliantie van samenwerkende kunstgrasleveranciers en -aannemers oprichtte. De samenwerking zorgt voor de benodigde investeringen voor verwerking van voldoende volume kunstgras. De schaalgrootte die bij eerdere initiatieven ontbrak, zal binnen deze samenwerking wel voldoende zijn gegarandeerd. Iedere partij kan oud kunstgrasmateriaal leveren en zo bijdragen aan circulariteit binnen de branche.

 

Noodlocatie in Hoorn

De verwerkingsfabriek kan na opening direct van start met de circulaire verwerking van de in Nederland opgestapelde kunstgrasmatten, inclusief de matten die zijn opgeslagen in de noodlocatie in Hoorn. 'Er is dus voldoende marktvolume voor een solide business case, zeker ook gezien de groeiende vraag naar circulaire grondstoffen vanuit diverse sectoren in de Nederlandse industrie', aldus het bericht. GBN-AGR biedt zijn Nederlandse opdrachtgevers straks een aanvoer van nieuwe, circulaire grondstoffen die consistent is in zowel kwaliteit als volume.

 

Nooit kunstgrasberg

De beoogde locatie ligt in het Westelijk Havengebied van Amsterdam, midden in het circulaire cluster van Port of Amsterdam. De benodigde vergunningen zijn aangevraagd en momenteel wordt de vergunningsprocedure doorlopen met de betrokken overheden en instanties. De functies van de nieuwe verwerkingsfabriek sluiten aan bij de ambities van het circulaire cluster van Port of Amsterdam, die van GBN-AGR belangrijke garanties krijgt met betrekking tot het verwerkingsproces. Zo staat GBN-AGR garant voor hoogwaardige recycling en verzekert dat er op de locatie in Amsterdam nooit een kunstgrasberg achterblijft.

 

Impactrapport

Na de opstartfase werkt GBN-AGR aan perfectionering van het verwerkingsproces totdat honderd procent circulaire verwerking zal zijn gerealiseerd. Het verwerkingsproces wordt vervolgens van dusdanige kwaliteit voorzien dat BRL-certificering mogelijk wordt. Zowel aan de kant van opdrachtgevers als van afnemers van circulaire grondstoffen kan een volledig transparant en hoogwaardig proces worden gegarandeerd.  ‘In het kader van transparantie zal GBN-AGR ook jaarlijks een impactrapport publiceren, dat onder meer aangeeft hoeveel vierkante meters kunstgras zijn verwerkt, tot welke grondstoffen of producten het kunstgras is verwerkt en waar de producten zijn beland', zo meldt Artificial Grass Recycling.

 

GBN-AGR

GBN Artificial Grass Recycling BV is een zelfstandig bedrijf dat volledig wordt aangestuurd door GBN Groep, een Nederlands bedrijf voor verwerking van grond- en reststoffen, dat op zijn beurt een onderdeel is van Strukton. GBN zoekt in de value cases die zij ontwikkelt altijd bewust de samenwerking met andere marktpartijen en GBN-AGR is met steun van ketenpartners Antea Sport, Edel Grass, Ten Cate Grass Group, Greenfields, CSC Sport, Sports & Leisure Group en Domo Sport Grass opgericht.

GBN Groep heeft als missie grondstoffen voor iedereen beschikbaar te houden, nu en in de toekomst. Het bedrijf doet dit door de cirkel rond te maken en een honderd procent circulair gebruik mogelijk te maken van die materiaalstromen die niet hernieuwbaar zijn. Daarmee dringt GBN het gebruik van primaire grondstoffen terug.

 

 

 

Focus op ...

Agenda

13 januari 2020, Deventer

Inleiding Rubbertechniek

Kennis maken met de verschillende rubbersoorten, hun eigenschappen. grondstoffen, verwerkingstechnieken...

20 januari 2020, Deventer

Inleiding Rubbertechnologie

22 januari 2020, Brussel

Future of Polyolefins Summit

Meer agendapunten »