KunststofenRubber.nl

Derde minder 'virgin plastics' in verpakkingen Nestlé

19 februari 2020 om 12:25 uur

Nestlé wil in 2025 netto geen broeikasgassen meer uitstoten. Ook verpakkingen moeten daarom worden aangepakt.

In 2018 heeft Nestlé toegezegd alle verpakkingen tegen 2025 geschikt te hebben gemaakt voor hergebruik of recyclage. Begin dit jaar kwam het Zwitserse concern met nieuwe en aanvullende toezeggingen. Hierbij horen een fonds van CHF 250 miljoen dat gaat investeren in start-ups die zich richten op duurzaam verpakken.


In totaal wil Nestlé tot 2025 CHF 2 miljard investeren om van het gebruik van ‘virgin' over te gaan op ‘foodgrade' gerecyclede kunststoffen en om de ontwikkeling van innovatieve duurzame verpakkingsoplossingen te versnellen. Voortbordurend op de eerdere toezeggingen moeten tegen 2025 alle Nestlé-verpakkingen recycleerbaar of herbruikbaar zijn. De Zwitsers willen bovendien tegelijkertijd met anderen samenwerken om de circulaire economie te bevorderen en zich inspannen om het plasticafval in oceanen, meren en rivieren op te ruimen.

 

Meer ‘foodgrade' recyclaat

Voedselkwaliteit en -veiligheid zijn van het grootste belang, en de verpakking speelt een belangrijke rol bij het waarborgen hiervan. De meeste kunststoffen zijn moeilijk te recyclen voor voedselverpakkingen. Dit leidt volgens het bedrijf  tot een beperkt aanbod van gerecyclede kunststoffen van levensmiddelenkwaliteit. Om een markt te creëren, heeft Nestlé zich daarom verplicht om tot 2 miljoen ton gerecyclede ‘foodgrade' kunststoffen in te kopen. Tussen nu en 2025 trekken de Zwitsers meer dan CHF 1,5 miljard uit om bonus voor deze materialen te betalen. Nestlé streeft er uiteraard naar die investering door procesoptimalisatie boekhoudkundig neutraal te houden.

 

Investeringsfonds

Verpakkingsinnovatie, met inbegrip van nieuwe materialen, hervulsystemen en recyclingoplossingen, is een andere belangrijke uitdaging op de weg naar een toekomst zonder afval. Behalve het belangrijke interne onderzoek via het Nestlé Instituut voor Verpakkingswetenschappen, zal het bedrijf een CHF 250 miljoen duurzaam verpakkingsfonds opzetten om te investeren in startende bedrijven die zich op deze gebieden richten.

 

‘Enorme uitdaging'

"Geen enkel plastic mag op de vuilnisbelt of in het afval terechtkomen", aldus Mark Schneider, CEO van Nestlé. "Het veilig maken van gerecycled plastic voor voedsel is een enorme uitdaging voor onze industrie. Daarom willen we niet alleen het gebruik van plastic tot een minimum beperken en afval inzamelen, maar ook de kringloop sluiten en meer plastic oneindig recycleerbaar maken. We nemen gedurfde stappen om een bredere markt te creëren voor voedselveilige gerecyclede kunststoffen en om de innovatie in de verpakkingsindustrie te stimuleren. We heten anderen welkom om ons te vergezellen op deze reis."

 

‘Aanzienlijke bijdrage'

"Het verheugt ons dat Nestlé een investering van CHF 2 miljard heeft gedaan om een circulaire economie voor kunststoffen tot stand te brengen, naast een vermindering van het gebruik van nieuw plastic in verpakkingen met een derde in 2025. Door de kunststoffen die we niet nodig hebben te elimineren, door te innoveren op gebieden als hergebruikmodellen en nieuwe materialen, en door de kunststoffen die we wel nodig hebben te laten circuleren - ook in meer uitdagende foodgrade toepassingen - kunnen we een economie creëren waarin plastic nooit afval wordt. Het bereiken van de aangekondigde toezeggingen zal aanzienlijk bijdragen aan het realiseren van deze visie", aldus Andrew Morlet, CEO van de Ellen MacArthur Foundation.

 

Regelmatig ‘updates'

De twee nieuwe initiatieven vormen een aanvulling op de voortdurende inspanningen van het bedrijf, zo stelt Nestlé, op het gebied van onderzoek, inkoop en productie om verpakkingen recyclebaar of herbruikbaar te maken. Dit alles moet er toe leiden dat netto in 2050 de broeikasgasemissies tot nul zijn teruggebracht. Nestlé zegt toe verdere initiatieven te blijven ontwikkelen en regelmatige voortgangsupdates te geven.

 

Focus op ...

Agenda

7 april 2020, Emmen

[UITGESTELD] Sustainable plastics & materials expo 2020

On 7 and 8 April 2020 the North of the Netherlands will organise the first Chemport Sustainable Plastics...

16 april 2020, Brussel, België

[UITGESTELD] PET Monomer Recycling Forum

In 2019, Petcore Europe launched the PET Monomer Recycling Special Industry Group - with initial...

21 april 2020, Geleen

[UITGESTELD] 3D Printing Materials Conference

3D Printing Materials Conference is a platform and information interface enabling an exchange of...

Meer agendapunten »