KunststofenRubber.nl

Vind productnieuws in:

Microspuitgieten: voorspellen van vullen en kromtrekken

26 november 2015 om 10:50 uur

Door de trend om alles steeds kleiner te maken neemt de vraag naar gespuitgiete onderdelen binnen het micrometergebied toe. Ook krijgen onderdelen steeds meer functies te vervullen. Het microspuitgietproces kan worden geoptimaliseerd met behulp van simulatie.

Al enkele jaren wordt de simulatiesoftware van Sigma gebruikt voor het voorspellen van het polymeergedrag bij het spuitgieten van zeer kleine onderdelen. Met behulp van speciaal ontwikkelde materiaalmodellen, die het materiaalgedrag op microschaal reproduceren, kunnen resultaten worden verkregen die sterke gelijkenis vertonen met de praktijk.

 

Al meer dan tien jaar is Sigma engineering gmbH, Aken, betrokken bij onderzoeksprojecten om het gedrag van materialen bij het spuitgieten van micro-producten te voorspellen. Naarmate een onderdeel kleiner wordt, worden effecten belangrijk die er bij grote producten niet toe doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de oppervlaktespanning. Vooral de warmte-uitwisseling tussen matrijs en smelt moeten nauwkeurig worden gemodelleerd.

 

In het Sigmasoft computerprogramma van Sigma zijn meerdere modellen geïntegreerd die het materiaalgedrag bij microspuitgieten simuleren.

 

Een belangrijk onderdeel van het programma is het voorspellen van kromtrekken en vervorming. Gebleken is dat de resultaten van simulaties sterk overeenkomen met de werkelijkheid. De software wordt ook gebruikt om het vulpatroon te voorspellen en om zo vroeg mogelijk defecten op te sporen in mechanisch belaste delen, zoals holtes of samenvloeinaden.

 

Een van de klanten van Sigma, Hahn Schickard, gebruikt het Sigmasoft programma om bij het spuitgieten van kleine onderdelen het vulpatroon, de vezeloriëntatie, mogelijke defecten en inwendige spanningen te voorspellen. Voor een zeer kleine magnetische sensor moest het bedrijf een behuizing produceren voor de magnetische chip in het product. Hiervoor moest de positie van de samenvloeinaden tijdens het vullen nauwkeurig worden voorspeld. Ook moest de vervorming worden geanalyseerd om de werking van de sensor niet te verstoren.

 

Met de Sigmasoft Virtual Molding werden de samenvloeinaden geoptimaliseerd door de dikte van het onderdeel te analyseren en het risico van vervorming te minimaliseren.

 

www.sigmasoft.de

Focus op ...