KunststofenRubber.nl

Vind productnieuws in:

Virtueel spuitgietinstellingen optimaliseren

27 januari 2016 om 12:10 uur

Een kortere tijd tussen twee cycli leidt tot een hogere matrijstemperatuur en een langere koeltijd, en niet per definitie tot een kortere cyclustijd. (foto sigmasoft)

Spuitgietbedrijven willen een zo kort mogelijke cyclustijd en een zo groot mogelijke efficiëntie. Spuitgieten is echter een tamelijk complex proces, waarbij allerlei parameters elkaar beïnvloeden. Het veranderen van een instelling kan onverwachte gevolgen hebben voor het proces en de cyclustijd verlengen zonder dat er een duidelijke oorzaak voor aan te geven is.

In veel gevallen wordt direct aan de machine geprobeerd het probleem op te lossen door in het wilde weg instellingen te veranderen. Dit kost energie en geld en kan ertoe leiden dat de machine goede producten oplevert bij een bepaald niet optimale instellingen, maar dat niemand meer ergens aan durft te komen uit angst dat het proces opnieuw vastloopt.

 

Dit gebrek aan diepgaand begrip kan worden voorkomen met Sigmasoft Virtual Molding, aldus Sigma, de leverancier van het programma. De software, die werkt als een virtuele spuitgietmachine, reproduceert alle effecten die in de matrijs optreden. Dit geeft de spuitgieter een goed begrip van de effecten en oorzaken die de procesinstellingen en daardoor de productiekosten kunnen beïnvloeden, aldus Sigma.

 

Een voorbeeld is het kiezen van de tijd tussen twee spuitgietcycli. Algemeen geldt dat het zo kort mogelijk houden van de handlingtijd automatisch de cyclustijd verkort. Uit de figuur blijkt echter dat het verkorten van de tijd waarin de matrijs open blijft ook warmteverlies vermindert. Toen de handlingtijd met 7 seconden werd verkort, was de matrijstemperatuur voor de volgende cyclus hoger.

 

Deze 'hot spots' in de matrijs zullen uiteindelijk de koeltijd van het onderdeel verlengen. Daardoor geldt dat, hoewel een verkorting van de handlingtijd met zeven seconden een gunstig effect heeft op de totale cyclus, het ook waar is dat de verkorting van de cyclustijd niet 7 seconden is. In dit voorbeeld werd de koeltijd van het onderdeel verlengd met 2 seconden. De werkelijke cyclustijdverkorting was slechts 5 seconden.

 

www.sigmasoft.de

 

Focus op ...